جلسه ۱۲۷ شورای اسلامی شهر لواسان برگزار شد

بحث و تبادل نظر در خصوص عقد قرارداد پردازش و دفع پسماند های شهرداری لواسان با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همچنین عقد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری به منظور دفاع از پرونده شماره کلاسه 0200953 از اهم موضوعات مطرح شده در جلسه 127 شورای اسلامی شهر لواسان بود.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لواسان، روز یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، جلسه ۱۲۷ شورای اسلامی شهر لواسان با حضور مهدی کرمی نیا ، وحید حاجی مومجی ، قاسم کردی کلاکی ، رضا حمیدوند و حمزه صفا اعضای شورای اسلامی شهر لواسان در محل جلسات شورا برگزار گردید.

بحث و تبادل نظر در خصوص عقد قرارداد پردازش و دفع پسماند های شهرداری لواسان با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همچنین عقد قرارداد با وکلای رسمی دادگستری به منظور دفاع از پرونده شماره کلاسه ۰۲۰۰۹۵۳ از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.