جلسه کمیته ترافیک شهرداری صباشهر برگزار گردید

جلسه کمیته ترافیک شهرداری صباشهر با دستور جلسه اصلاح دوربرگردان ورودی شهر در محل شهرداری صباشهر برگزار گردید.

به گزارش شهرداران، جلسه کمیته ترافیک شهرداری صباشهر با دستور جلسه اصلاح دوربرگردان ورودی شهر در محل شهرداری صباشهر برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم مهندس صالحی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و عمران شورای اسلامی شهر، مهندس نعیمی عضو شورای اسلامی شهر و مهندس سلیمی دبیر شورای ترافیک شهرستان شهریار حضور یافتند. در این جلسه بحث و بررسی حول موضوع اصلاح دوربرگردان ورودی شهر انجام شد.

در بخش اول جلسه، سرکار خانم مهندس صالحی به دلایل و ضرورت تسریع در اصلاح دوربرگردان فوق با رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل های مربوطه اشاره کرد. او تاکید کرد که ترافیک شهرداری صباشهر به دلیل نقص‌هایی در جریان رانندگی با مشکلاتی مواجه است. بنابراین لزوم اصلاح دوربرگردان ورودی شهر به منظور روانسازی ترافیک و جلوگیری از تخلفات رانندگان بسیار ضروری است. او همچنین اهمیت رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل های مربوطه را تاکید کرد تا هرگونه تغییرات و ترمیماتی که انجام می‌شود، به منظور ایجاد مسیری ایمنتر برای رانندگان صورت گیرد.

در بخش دوم جلسه، مهندس نعیمی عضو شورای اسلامی شهر پیشنهادات و نظرات خود را درباره طرح پیشنهادی ارائه کرد. وی به توضیحات کامل و جامعی در خصوص طرح پیشنهادی پرداخت و تأکید کرد که این طرح، با بررسی های لازم و بازدید میدانی صورت گرفته است. او تمام جوانب و جزئیات طرح را توضیح داد و با تأکید بر اهمیت ارسال طرح به شورای ترافیک شهرستان شهریار برای تایید نهایی، پیشنهاد خود را ارائه کرد.

در بخش سوم جلسه، تصمیم گرفته شد که یک دهنه پل عابر پیاده نیز توسط فرمانداری در محل تقاطع صباشهر نصب شود. این تصمیم با هدف افزایش ایمنی و راحتی عابران پیاده اتخاذ شده است. نصب این پل عابر پیاده نه تنها به رانندگان کمک می‌کند که ترافیک بهتری داشته باشند، بلکه در عین حال همگان را تشویق به استفاده از سرویس پیاده می‌کند.

در انتهای جلسه، تصمیم گرفته شد طرح اصلاح دوربرگردان و جهت تایید نهایی به شورای ترافیک شهرستان شهریار ارسال گردد و نصب پل عابر پیاده نیز توسط فرمانداری انجام شود. این تصمیمات با هدف بهبود ترافیک و ایجاد مسیری ایمنتر و راحت‌تر برای رانندگان و عابران پیاده اتخاذ شده است.