جلسه هم اندیشی و همفکری برای بررسی مشکلات شهر لشت نشاء

جلسه هم اندیشی و همفکری برای بررسی مشکلات شهر لشت نشاء با حضور آقایان دکتر احمدی و دکتر فلاح نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان رشت و خمام در محل شهرداری لشت نشاء
روابط عمومی  :  جلسه هم اندیشی و همفکری برای بررسی مشکلات شهر لشت نشاء با حضور آقایان دکتر احمدی و دکتر فلاح نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان رشت و خمام در مجلس ، بخشدار محترم ، مهندس صالحی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و گروه شهداء لشت نشاء در محل شهرداری لشت نشاءروابط عمومی شهرداری لشت نشاءClick to enlarge image majles.jpg