به گزارش رابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

جلسه هماهنگی پیاده سازی واجرای ممنوعیت کشت برنج در فرمانداری شهرستان کازرون برگزار شد

وی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بابت رعایت و همکاری در پیاده سازی طرح ممنوعیت کشت برنج که از مصوبات هیات دولت نیز هست از کشاورزان ونمایندگان آنها در این جلسه تشکر و قدردانی نمود. عالی ادامه داد: از ابتدای سال جاری با هدف تامین پایداری بیشتر آب شرب بوشهر اجرا طرح […]

وی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بابت رعایت و همکاری در پیاده سازی طرح ممنوعیت کشت برنج که از مصوبات هیات دولت نیز هست از کشاورزان ونمایندگان آنها در این جلسه تشکر و قدردانی نمود.
عالی ادامه داد: از ابتدای سال جاری با هدف تامین پایداری بیشتر آب شرب بوشهر اجرا طرح نکاشت برنج و پرداخت غرامت به برنج‌کاران کازرونی در اولویت قرار گرفته بود که این طرح در کمتر از ۲ ماه محقق شد.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود اجرا این طرح همراه با مصرف بهینه شهروندان هم استانی وضعیت تامین آب شرب استان را بهبود ببخشد.

فرماندار ویژه کازرون نیز گفت: در اجرا این طرح تعامل و همدلی خوبی با شرکت آبفا استان بوشهر ایجاد شده است که انتظار می‌رود جلب رضایت حداکثری طرفین را به دنبال داشته باشد.

محمد علی بخرد افزود: برای اجرا طرح نکاشت برنج با هدف حمایت کامل از برنج‌کاران تمهیدات لازم اندیشیده شده است.