جلسه بررسی مشکلات اضافه برداشت معادن طبس

جلسه بررسی مشکلات اضافه برداشت معادن طبس با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ در این جلسه درخصوص مسایل مربوط به معادن و تکالیف سرمایه گذاران این حوزه بحث و تبادل نظر شد.
تأکید بر رعایت قوانین و دستورالعمل ها توسط معدن داران از موارد مطرح شده در این جلسه بود.
برگزاری جلسه ای با حضور افراد دارای جواز فعالیت، پروانه معدنی، پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری و یا گواهی کسب در شهرستان طبس و یادآوری باید ها و نباید های فعالیت در حوزه معدن توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از جمله مصوبات این جلسه بود.