مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد مطرح کرد:

تبلیغات نامتعارف و جدیت شهرداری یزد

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد گفت: اطلاع‌رسانی‌ها در رابطه با ممنوعیت استفاده از پرچم‌های تبلیغاتی ایستاده انجام شده و برخورد جدی با آلودگی بصری پرچم ساحلی در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش شهرداران و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – ابوالقاسم ابوالحسنی اظهار کرد: با توجه […]

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد گفت: اطلاع‌رسانی‌ها در رابطه با ممنوعیت استفاده از پرچم‌های تبلیغاتی ایستاده انجام شده و برخورد جدی با آلودگی بصری پرچم ساحلی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش شهرداران و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – ابوالقاسم ابوالحسنی اظهار کرد: با توجه به اینکه چندی پیش شهرداری یزد اعلام کرد که نصب پرچم و تابلو به‌صورت سیار ممنوع است، تاکنون اقدامات مختلفی را در راستای مقابله با این آلودگی بصری شهری انجام داده‌ایم.

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد ادامه داد: تا قبل از آن بنا را بر این گذاشته بودیم که بسیاری از افراد و کسبه از ممنوعیت این پرچم‌ها اطلاع ندارند؛ اما بعد از آنکه این ممنوعیت به روش‌های مختلفی به اطلاع کسبه و شهروندان رسید، به‌طور جدی به مسئله ورود کرده و هر جا که رؤیت شود، بنا را بر عدم همکاری و هنجارشکنی گذاشته و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه عوامل گشت بازرسی اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد در رابطه با پاک‌سازی شهر از آلودگی بصری اقدام می‌کنند، عنوان کرد: اکیپ‌های گشت بازرسی تلاش می‌کنند تا با کدخدا منشی کسبه را مجاب به جمع‌آوری پرچم‌های ساحلی کنند؛ اما در صورت عدم تمکین این پرچم‌ها جمع‌آوری شده و به انبار منتقل می‌شوند.ابوالحسنی تصریح کرد: در هر شیفت کاری سه اکیپ گشت بازرسی داریم که در سطح شهر فعالیت دارند و به‌صورت میدانی با افراد خاطی برخورد می‌کنند.وی با بیان اینکه تبلیغات پرچم‌های ساحلی مانند موجی در کشور فراگیر شد که در همان اول به‌طور جدی برخورد نشده بود، مطمئناً شهر چهره زشتی داشت.مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد گفت: با وجود فعالیت کانون‌های تبلیغاتی که فقط سود را مدنظر داشته و نسبت به تبلیغ و تهیه پرچم‌های ساحلی اقدام می‌کنند، استفاده از این‌گونه تبلیغاتی در سطح شهر سیر نزولی دارد.

ابوالحسنی خواستار همکاری کسبه و شهروندان در زمینه تبلیغات شد و ادامه داد: کسبه باید بر اساس آنچه از لحاظ قانونی تعریف شده است، به تبلیغات بپردازند؛ هر تبلیغی خارج از دایره قانون ممنوع بوده و انتظار داریم تا با همکاری یکدیگر شهری شایسته شهر جهانی داشته باشیم.​​​​​​​