تکمیل ظرفیت دوره‌های آموزشی قرآنی فرهنگسرای شهید بهشتی شهرداری منطقه ۱ تبریز

ظرفیت دوره‌های آموزشی قرآنی فرهنگسرای شهید بهشتی شهرداری منطقه ۱ تکمیل شد.

به گزارش شهریار، امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱ در راستای تداوم برنامه‌های فرهنگی خود اقدام به ثبت نام دوره‌های آموزشی قرآنی کرد که در اولین هفته این ثبت‌نام‌ها، ظرفیت کلاس‌های آموزشی این فرهنگسرا تکمیل شد.
با توجه به پتانسیل‌های موجود در فرهنگسرای شهید بهشتی و حضور کارشناسان قرآنی و مربیان مربوطه در این منطقه، نوجوانان، جوانان و بانوان بزرگسال از جمله استقبال‌کنندگان این دوره‌ها هستند که پس از تکمیل ظرفیت، کلاس‌های مربوطه آغاز شده است.