شهردار بیرجند گفت:

توفیقات شهرداری بیرجند مرهون زحمات همکاران و صبوری خانواده های آنهاست

شهردار بیرجند گفت: توفیقات شهرداری بیرجند مرهون زحمات همکاران و صبوری خانواده های آنهاست.

به گزارش شهرداران، شهردار بیرجند گفت: شهرداری نه تنها سهم قانونی و ۳ درصدی آموزش و پرورش را با کمال میل پرداخت می کند، بلکه مطالبات معوق و باقیمانده آموزش و پرورش از دوره های قبل را هم پرداخت کرده است.
شهردار بیرجند به مناسبت فرارسیدن دوازدهم اردیبهشت ماه، روز معلم در جلسه ای از همسران فرهنگی و معلم کارکنان شهرداری، تجلیل کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، دکتر مهدی بهترین در این جلسه با بیان اینکه توفیقات شهرداری بیرجند در دو سال گذشته، مرهون زحمات کارکنان و صبوری خانواده های آنان است، به جایگاه و حساسیت و سختی کار معلمان اشاره کرد و گفت: در اهمیت شغل معلمان، همین بس که شغل انبیاست.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، ۳درصد از درآمد شهرداری ها به آموزش و پرورش تعلق می گیرد، تصریح کرد: ما با کمال میل این مبلغ را پرداخت کرده ایم و در حالیکه معوقاتی از دوره های قبل در پرداختی ها به آموزش و پرورش باقی مانده بود، نسبت به پرداخت آن معوقات هم اقدام شد.
وی افزود: پیشنهاد شهرداری بیرجند برای نامگذاری یک خیابان به نام دکتر گنجی، خیر شهیر مدرسه ساز و اخذ مصوبه شورای شهر در این خصوص و نیز کمک و تسهیل در امر مدرسه سازی از جمله دیگر اقدامات شهرداری بیرجند در راستای اعتلای سطح آموزش و پرورش در شهر مرکز استان است.
دکتر بهترین در ادامه، برخی از اقدامات شاخص و زیربنایی شهرداری بیرجند در ۲/۵ سال گذشته را تشریح کرد.
در پایان این جلسه نیز از همسران فرهنگی و معلم کارکنان شهرداری بیرجند با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.