بزرگترین مانع توسعه کردستان نبود زیرساخت است

نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها:

به گزارش شهرداران و محمدخانی با بیان اینکه نبود زیرساخت، بزرگترین مانع توسعه کردستان است، گفت: جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تنها راه برون رفت استان از مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.

عارف محمدخانی نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها  با بیان اینکه کردستان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه دارد، گفت: معدن و پهنه‌های غیرفعال معادن استان،‌ ساماندهی مبادلات مرزی در مرز باشماق و مدیریت منابع آب و خاک مهمترین مطالبات و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان هستند که باید به‌درستی از آنها بهره‌برداری و مشکلات موجود رفع شود.

وی افزود: نبود زیرساخت‌ها، ساماندهی مبادلات مرزی و تامین منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه کردستان است که برای توسعه استان باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

محمدخانی خاطرنشان کرد: با وجود مرز مشترک با کشور عراق، حتی یک پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان نداریم و در حوزه تجارت خارجی نیز شرط توسعه استان در گرو تقویت زیرساخت و ایجاد جاده است و امری مهم‌تر از ترانزیت در مرز وجود ندارد.

وی ادامه داد: توسعه خطوط ریلی و اتصال راه‌آهن همدان _ سنندج به مرز باشماق می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه راه، توسعه و ایجاد اشتغال در استان را مرتفع کند.

نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه نبود زیرساخت، بزرگترین مانع توسعه کردستان است، گفت: جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تنها راه برون رفت استان از مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.