استاندار مرکزی:

توسعه و تقویت آموزش فنی و حرفه ای از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم است

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای اراک ، گفت: توسعه و تقویت آموزش فنی و حرفه ای از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم است.

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی با بیان اینکه توسعه و تقویت آموزش فنی و حرفه ای از راهبردهای اصلی دولت سیردهم در سند تحول دولت مردمی است، گفت: مجموعه مراکزی که به امر آموزش های حرفه ای و مهارتی می پردازند تعداد آنها در کشور زیاد است که در راس آنها هنرستان های آموزش و پرورش ، سازمان فنی و حرفه ای، دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی و کاربردی است و در تلاش هستیم که بین همه این مجموعه ها یک تعامل و هم افزایی در راستای تحقق اهداف سند تحول ایجاد کنیم چراکه برای توسعه بازار کار و کمک به اشتغال جوانان بسیار ظرفیت فوق العاده ای است.

دکتر مخلص الائمه افزود: دراین بازدیدی که داشتیم تعداد زیادی از کارآموزان اینجا فارغ التحصیلان و دانش آموختگان رشته های دانشگاهی بسیار معتبر از جمله مهندسی و معماری بودند و این نشان می دهد ظرفیت های لازم که در دانشگاه ها باید مهارت افزایی کند وجود ندارد و این یک ضعف بزرگ در نظام آموزشی کشور است که‌ باید با کمک مراکز آموزش مهارتی و در راس آنها سازمان فنی و حرفه ای این نقص برطرف شود.

وی بیان کرد: بسیاری از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان برای اینکه بتوانند وارد بازار کار شوند باید یک مسیر مهارتی را طی کنند و قطعا با تقویت و البته هم افزایی مراکز مهارتی شاهد اقدامات اثربخش در این راستا خواهیم بود.

استاندار مرکزی ادامه داد: برخی از رشته های این مرکز آموزشی ذیل مشاغل خانگی از جمله صنایع دستی، خیاطی و برخی از رشته های حوزه بانوان، قرار می گیرد و این هم یک ظرفیت فوق العاده است و دولت سیزدهم این آمادگی را دارد برای کمک به توسعه این مشاغل که خود یک ظرفیت اشتغال موثر است با پرداخت تسهیلات لازم و تغییر زیست بوم این حوزه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی برای تکمیل و تجهیز این مراکز مبالغی در نظر گرفته شده، گفت: امیدواریم این مبالغ به زودی تخصیص پیدا کند و برخی از تجهیزات و امکاناتی که  این مراکز نیاز دارند تهیه و تأمین کنیم.

دکتر مخلص الائمه با دعوت از جوانان استان مرکزی برای مهارت آموزی و ارتقای سطح مهارتشان خاطر نشان کرد: جوانان را دعوت می کنیم خود را مجهز به حوزه های مهارتی کنند و خوشبختانه مراکز صنعتی استان روابط بسیار خوبی با مراکز مهارتی و آموزشی دارند که امید بخش است و می تواند برکات زیادی داشته باشد.