توزیع ۲۴۸ تن آسفالت در معابر جنوب غرب تبریز

شهردار منطقه ۷ تبریز از توزیع ۲۴۸ تن آسفالت در معابر اصلی و فرعی جنوب غرب شهر طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش شهریار، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی به دو صورت اساسی و لکه‌گیری بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته و با اولویت توسط معاونت‌های فنی عمرانی و خدمات شهری انجام می‌شود.

وی، عملیات آسفالت‌ریزی اساسی را ۲۱۶ تن در هفته گذشته عنوان و اظهار کرد: عملیات آسفالت‌ریزی اساسی در مسیرهای کوی بعثت ۲ خلجان و محوطه درمانگاه ۵ آذر در کوی لاله انجام شده است.
رشتبری با بیان اینکه عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت نیز با توزیع ۳۲ تن آسفالت اجرا شد، افزود: مسیرهای اصلی خیابان رسالت و شهرک اندیشه مسیرهایی بودند که در دست لکه‌گیری طی مدت مذکور قرار گرفتند.
شهردار منطقه ۷ همچنین مسیر کوی بعثت ۲ واقع در خلجان را جزو مسیرهای ویژه هفته گذشته عنوان کرد که با توزیع ۱۱۹ تن آسفالت به صورت اساسی آسفالت‌ریزی شد.