توزیع بیش از ۱۳۰ تن آسفالت‌ در معابر و محلات منطقه ۳ تبریز در طول هفته گذشته

در طول یک هفته گذشته حدود ۱۳۰ تن آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری در سطح شهرداری منطقه ۳ صورت گرفته است.

به گزارش شهریار، بهسازی، ترمیم و نوسازی آسفالت شریان‌ها و معابر سطح منطقه به نحو شایسته و درخور شهروندان یکی از اولویت‌های اصلی این منطقه محسوب می‌شود که با توجه به میزان نیاز معابر، این عملیات به صورت مستمر در حال انجام است.

آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری‌های انجام شده در سطح حوزه منطقه حاصل تلاش کارکنان معاونت‌های فنی و عمرانی و خدمات شهری منطقه است که در این مدت به صورت شبانه‌روزی جهت افزایش رفاه و سطح رضایت شهروندان انجام گرفته است.

حجم آسفالت به کار رفته در طول هفته گذشته حدود ۱۳۰ تن است که لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی معابر با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی مناسب تداوم خواهد داشت.