تهیه باسکول‌های محورکش سیار توسط سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز

به منظور کنترل اضافه تناژ خودروهای باری (سنگین و نیمه سنگین و سبک)، نسبت به خرید دستگاه‌های باسکول سیار اقدام شد.

به گزارش شهریار، فاضل نادری مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری تبریز اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل مطابق قانون در خصوص اضافه بار از اهم وظایف این سازمان محسوب می‌شود.
وی در خصوص اهداف اجرایی طرح مذکور خاطرنشان کرد: “اضافه تناژ” یکی از مهمترین عوامل تخریب معابر درونشهری و حومه بوده و طرح کنترل اضافه بار به منظور پیشگیری از خسارت به معابر و ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات انجام می‌گیرد.
نادری در ادامه افزود: این طرح به شکل گشت‌های مشترک سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز و پلیس راهور استان از طریق کنترل‌های میدانی در مبادی بارگیری و میادین میوه تره بار و باراندازها و مراکز بارخیز شهر تبریز انجام خواهد شد.
وی از همه شرکت‌ها و رانندگان درخواست کرد به منظور ایمنی تردد و نیز جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌ها و ابنیه و معابر درونشهری نسبت به رعایت ظرفیت استاندارد بارگیری خودرو اقدام کنند.