تملک و مرمت حمام قدیمی قراملک

شهردار تبریز از پیش‌بینی اعتبار لازم برای تملک حمام قدیمی قراملک در سال آینده خبر داد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار اظهار کرد: در ادامه تملک و مرمت اماکن تاریخی شهر و در راستای حفظ هویت شهر، حمام قدیمی قراملک به مساحت ۷۰۰ متر مربع در سال آینده تملک و احیا می‌شود.

وی افزود: همچنین به منظور حفظ پهنه سبز موجود در محله قراملک، یک قطعه باغ هشت هکتاری نیز در این منطقه در دستور تملک و تبدیل به پارک محله‌ای قرار گرفته است.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: سنگفرش خیابان منتهی به مسجد جامع، بازگشایی ۱۸ متری همراه به طول ۵۰۰ متر و جانمایی ایستگاه آتش‌نشانی در محله قراملک، برنامه‌های شهرداری تبریز در محله قراملک در سال ۱۴۰۲ هستند.

وی همچنین در بازدید از روند احداث یادمان شهدا، بر اتمام این پروژه فرهنگی تا دو ماه و نیم آینده خبر داد.