تمرکز مدیریت شهری بر ترمیم حقوق کارکنان‌ و کارگران شهرداری تبریز

شهردار تبریز گفت: از آغاز سال‌جاری در حوزه سرمایه انسانی بیشترین وقت‌ و انرژی خود را برای ترمیم حقوق کارکنان و کارگران صرف کردیم.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار امروز در نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: در حوزه تکریم سرمایه انسانی از آغاز سال‌جاری بیشترین وقت و انرژی خود را برای ترمیم حقوق کارکنان و کارگران صرف کردیم تا شاغلان در مجموعه شهرداری تبریز بتوانند رضایت شغلی بهتری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ترویج و توسعه ورزش در بین کارکنان شهرداری تبریز، گفت: اولویت اول ما در بحث ورزش، استفاده و بهره‌مندی خانواده شهرداری تبریز از امکانات ورزشی است و در وهله بعدی، بقیه شهروندان مدنظر است. در این راستا مقوله ترویج و توسعه ورزش را در بین کارکنان شاغل در مجموعه و خانواده‌های آنها به صورت جدی اجرا خواهیم کرد.

گفتنی است شهرداری تبریز در خصوص ترمیم حقوق کارکنان خود گام های موثری اعم از اعمال گروه تشویقی‌ و خبره‌گی و افزایش سقف تسهیلاتی و رفاهی برداشته است.