معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خبر داد:

تعریف ۳۰۰ پروژه شاخص و مهم منطقه‌ای در سبد پروژه‌های سالانه شهر

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از قرار گرفتن یک هزار و 60 پروژه در سبد پروژه‌های سالانه شهر اصفهان خبر داد وگفت: پروژه‌های شاخص و مهم منطقه‌ای شامل ۳۰۰ پروژه است و در سطوح بعدی به ترتیب پروژه‌های منطقه‌ای، محله‌محور و مستمر قرار دارند.

به گزارش شهرداران، به نقل از پورتال اطلاع رسانی شهرداری اصفهان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از قرار گرفتن یک هزار و ۶۰ پروژه در سبد پروژه‌های سالانه شهر اصفهان خبر داد وگفت: پروژه‌های شاخص و مهم منطقه‌ای شامل ۳۰۰ پروژه است و در سطوح بعدی به ترتیب پروژه‌های منطقه‌ای، محله‌محور و مستمر قرار دارند.

سعید ابراهیمی با بیان اینکه پروژه‌های سال ۱۴۰۳ در قالب چهار سبد سه ماهه اولویت‌بندی شده است، اظهار کرد: از آنجایی که طبق سیاست شهرداری هیچ پروژه‌ای نباید معطل طراحی بماند، پروژه‌هایی که نیازمند طراحی هستند بر اساس اولویت‌بندی هرچه زودتر تعیین تکلیف می شوند.

وی از انجام توافقات اولیه با تمامی مناطق شهرداری در خصوص طراحی‌ و زمان مقرر تحویل پروژه ها خبر داد و افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، مقدمات اجرای بالغ بر ۷۵ درصد پروژه‌های سال ۱۴۰۳ در سه ماهه اول سال فراهم می‌شود و سپس تصمیم‌گیری بر اساس میزان منابع و نحوه تزریق آن به پروژه‌ها صورت می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه بالغ بر یک هزار و ۶۰ پروژه در سبد پروژه‌های سالانه قرار دارد، گفت: پروژه‌های شاخص و مهم منطقه‌ای شامل ۳۰۰ پروژه است و در سطوح بعدی به ترتیب پروژه‌های منطقه‌ای، محله‌محور و مستمر قرار دارند.

وی چندین حوزه در شهرداری را متولی طراحی پروژه‌های مذکور دانست و گفت: اداره کل فنی و طراحی متولی پروژه‌های کلان عمرانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز متولی پروژه‌های فضای سبز، سازمان نوسازی و بهسازی متولی پروژه‌های بافت تاریخی و سازمان زیباسازی متولی حوزه زیباسازی است.

ابراهیمی انتقال فرایند طراحی پروژه ها به قبل از مرحله تدوین بودجه را از اقدامات این معاونت طی دو سال گذشته دانست و گفت: در سال جاری وضعیت بسیار مناسب‌تری داریم و در سه ماهه اول سال با تأمین منابع مالی مناسب، پروژه‌ها با قدرت اجرا می‌شود.