تعامل شوراهای اسلامی با دهیاران و شهرداران ضروری است

موسایی ضمن تشریح عملکرد بخشداری مرکزی کوهرنگ از جمله نحوه توزیع اعتبارات، مسائل مربوط به زیرساخت های شهرها و  روستاها، و ...، تصریح کرد: اطلاع رسانی در خصوص میزان اعتبارات و نحوه تخصیص آنها به روستاها و شهرها از ضروریات است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، نصرت اله موسایی بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ در جلسه کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان کوهرنگ با اشاره به ضرورت تعامل شوراهای اسلامی با دهیاران و شهرداران با یکدیگر خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها ضمن آشنایی با قوانین و مقررات و شرح وظایف مندرج در قانون اساسی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با دهیاران و شهرداران و مسئولین  تعامل داشته و درراستای رفع مشکلات مردم گام بردارند.

وی ضمن تشریح عملکرد بخشداری مرکزی کوهرنگ از جمله نحوه توزیع اعتبارات، مسائل مربوط به زیرساخت های شهرها و روستاها، و …، تصریح کرد: اطلاع رسانی در خصوص میزان اعتبارات و نحوه تخصیص آنها به روستاها و شهرها از ضروریات است.
موسایی افزود: لازم است شوراهای اسلامی و دهیاران با مراحل قانونی و چگونگی استفاده از اعتبارات دهیاری ها و برداشت از حساب باید آشنایی کامل داشته باشند تا تخلف صورت نگیرد.

وی همچنین لزوم نظارت شوراها بر کار دهیاری ها، نظارت بر هزینه کرد و کارهای زیر بنایی در سطح روستاها را یادآور شد.