با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد:

تصویب طرح تفصیلی، بلند مرتبه سازی و الحاق در ساری

جلسه پیگیری تصویب طرح تفصیلی، پیگیری الحاق به بافت منطقه قرق و شرف آباد و پیگیری تصویب طرح بلند مرتبه سازی در شهر ساری برگزار شد.

به گزارش شهرداران، به نقل از مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، جلسه پیگیری تصویب طرح تفصیلی، پیگیری الحاق به بافت منطقه قرق و شرف آباد و پیگیری تصویب طرح تفصیلی، بلند مرتبه سازی در شهر ساری با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی،  محمد حسین قبادی شهردار ساری،علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای،سید حسن احمدی و سید ذوالفقار شریفی اعضای شورای اسلامی شهر، سید حمزه حسینی معاون شهرسازی شهرداری، علی دیوسالار مدیر کل راه و شهرسازی مازندران و ملکشاه معاون این اداره کل عصر امروز دوشنبه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.