تشکیل سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه

دکتر حسین مهدی‌زاده شهردار کلانشهر ارومیه در جلسه آغاز به کار سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه و معارفه سرپرست این سازمان که در محل سالن جلسات شهید سلیمانی شهرداری مرکزی تشکیل یافت، بیان کرد: با تشکیل سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه امید است یک سازمان […]

دکتر حسین مهدی‌زاده شهردار کلانشهر ارومیه در جلسه آغاز به کار سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه و معارفه سرپرست این سازمان که در محل سالن جلسات شهید سلیمانی شهرداری مرکزی تشکیل یافت، بیان کرد: با تشکیل سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه امید است یک سازمان پویا و پاسخگو با توجه به برنامه‌های بلند مدت ترافیکی ایجاد شود .

در پایان این جلسه که معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاون امور زیربنایی و حمل و نفل شهری و جمعی از کارکنان اداره سابق مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیکی شهرداری ارومیه نیزحضور داشتند، علی خلیل وند به عنوان سرپرست سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه طی حکمی از سوی دکتر حسین مهدی‌زاده شهردار کلانشهر ارومیه معارفه و از زحمات رضا صفری مدیریت سابق تجلیل و قدردانی شد.