تسهیلات یارانه‌ای به بهره‌برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی افزایش یافت

شهرداری تبریز

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز از تغییر نحوه محاسبه یارانه ماهانه اتوبوس های بخش خصوصی و افزایش میزان تسهیلات یارانه‌ای پرداختی یارانه به این اتوبوس ها با هدف فعالیت مستمر در خطوط خبر داد.

به گزارش شهریار محمد حسین زاده و شهرداران گفت: در راستای افزایش  انگیزه کاری بهره برداران بخش خصوصی و با توجه به هزینه بالای تعمیر و نگهداری اتوبوس ها، نحوه محاسبه یارانه ماهانه اتوبوس های بخش خصوصی تغییر و میزان پرداختی افزایش می یابد.

وی افزود: این اقدام بمنظور کاهش توقف اتوبوس ها و نیز افزایش رغبت بهره برداران جهت فعالیت مستمر در خطوط انجام می گیرد.

حسین زاده ادامه داد: بر این اساس روزهای فعالیت موظفی اتوبوس ها در یکماه برای دریافت ۱۰۰ درصد یارانه، از ۲۸ روز به ۲۵ روز کاری کاهش یافت و ۵ روز نیز برای انجام سرویس های فنی –  تعمیرات نگهداری و نظافت اتوبوس ها است.

وی اظهار کرد: در صورت فعالیت اتوبوس بیش از ۲۵ روز، پرداختی یارانه به ازای هر روز کارکرد اضافی اتوبوس ۵ درصد نسبت به یارانه کل اتوبوس افزایش خواهد یافت به این ترتیب برای۲۶ روزکارکرد ۱۰۵ درصد، برای ۲۷ روز ۱۱۰ درصد، برای ۲۸ روز ۱۱۵ درصد  و برای ۲۹ روز نیز ۱۲۰ درصد از کل یارانه پرداخت می شود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خاتمه گفت: با توجه به هزینه بالای تعمیر و نگهداری اتوبوس برای بهره برداران بخش خصوصی امیدواریم با اصلاح روند پرداخت یارانه و افزایش تسهیلات، شاهد کاهش مشکلات این بخش و افزایش سرویس دهی و فعالیت اتوبوس ها در خطوط باشیم.