رییس اداره ایمنی و بهداشت کار شهرداری اراک خبر داد:

تست سلامت شغلی ادواری پرسنل شهرداری اراک

انجام معاینات تست سلامت شغلی ادواری پرسنل شهرداری اراک همه ساله با انجام معاینات مختلف پزشکی در شهرداری اراک، سلامت کارکنان سنجش شده و از گسترش بیماریهای شایع مانند چربی خون و قند خون و … جلوگیری می شود. رییس اداره ایمنی و بهداشت کار شهرداری اراک گفت: نتایج آزمایشات و معاینات طب کار در […]

انجام معاینات تست سلامت شغلی ادواری پرسنل شهرداری اراک

همه ساله با انجام معاینات مختلف پزشکی در شهرداری اراک، سلامت کارکنان سنجش شده و از گسترش بیماریهای شایع مانند چربی خون و قند خون و … جلوگیری می شود. رییس اداره ایمنی و بهداشت کار شهرداری اراک گفت: نتایج آزمایشات و معاینات طب کار در پرونده پزشکی هر شخص ضبط و ثبت شده و در واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای شهرداری نگهداری می‌شود.

به گزارش شهرداران و اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، ابوالفضل تکلو گفت: طبق ماده ۹۲ قانون کار در راستای ارتقای سطح سلامت جسمی کارکنان و بهره‌وری بیشتر در محیط کاری، فرآیند معاینات ادواری (آزمایش خون، تست تنفس، شنوایی و بینایی) کارکنان شهرداری اراک، مناطق و سازمان‌های تابعه، مطابق با عوامل زیان‌آور هر شغل، در چارچوب شناسایی، پیشگیری و درمان به موقع بیماری‌های ناشی از کار و بر اساس دستو االعمل‌های وزارت بهداشت و درمان، در سال جاری آغاز و در حال انجام است. وی تاکید کرد: تشخیص زودرس بیماری‌های ناشی از کار و بیماری‌های غیر شغلی، درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری، توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار، جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری‌های مسری، مطالعه اثرات زیان‌آور عوامل موجود در محیط کار، تعیین اثر محیط بر سلامتی و بیماری کارگران و ارزیابی روش‌های پیشگیری و ایمنی از جمله اهداف معاینات پزشکی ادواری پرسنل است. تکلو رییس اداره ایمنی و بهداشت کار شهرداری اراک در پایان خاطر نشان کرد: نتایج آزمایشات و معاینات طب کار در پرونده پزشکی هر شخص ضبط و ثبت شده و در واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای شهرداری نگهداری می‌شود.