ترمیم و بازسازی دیواره‌های کانال ایلی‌سو در جاده سلامت خیابان آزادی تبریز

شهردار منطقه ۳ تبریز از آغاز عملیات بازسازی اساسی دیواره های کانال ایلی سو به طول ۱۸۰ مترحدفاصل چهارراه ابوریحان تا مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خبر داد.