تداوم کفسازی در پیاده‌روهای مسیر چایکنار

شهردار منطقه ۸ تبریز از تداوم عملیات کفسازی پیاده‌روها در مسیر چایکنار خبر داد.

به گزارش شهریار، رضا جان‌فشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به نامناسب بودن پیاده‌روهای این مسیر و آسفالت بودن آن، عملیات تخریب آسفالت پیاده روهای مسیر چایکنار، محدوده پل قاری طی روزهای اخیر اجرایی شده و با اجرای تخریب آسفالت پیاده رو ها، کفسازی مسیر طی روزهای اخیر آغاز شده است.

جان فشان افزود: در کفسازی پیاده‌رو های این مسیر از کفپوش‌های قالبی رنگی استفاده شده است که به همراه کفپوش‌های مسیر نابینایان در طول پیاده‌رو ها نصب شده اند.

شهردار منطقه ۸ افزود: در حال حاضر چندین پروژه کف سازی، توسط شهرداری منطقه ۸ در حال اجراست که با بهره برداری از آنها کیفیت معابر پیاده محور منطقه ۸ متحول خواهد شد.