تداوم آسفالت‌ریزی خیابان شهید رنجبر (حکم آباد)

در ادامه عملیات آسفالت اساسی خیابان شهید رنجبر، آسفالت‌ریزی این خیابان توسط شهرداری منطقه ۴ ادامه دارد.

به گزارش شهریار، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۴ در ادامه ساماندهی و توزیع آسفالت در سطح منطقه، آسفالت اساسی خیابان شهید رنجبر را در دستور کار خود قرار داده است.
بر این اساس، آسفالت‌ریزی خیابان ۱۸ متری شهید رنجبر (حکم آباد) به طول ۱۵۰۰ متر، توسط اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه آغاز شده و ادامه دارد.
این خیابان یکی از معابر پرتردد منطقه ۴ بوده و آسفالت‌ریزی اساسی آن، گام مهمی در آسایش و تسهیل تردد شهروندان منطقه محسوب می‌شود.