تخصیص اعتبار بیست و دو میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال برای ساخت کتابخانه رودکی مخصوص نابینایان

جلسه انجمن کتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شهرکرد به رياست عبدالعلي ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد و با حضور اعضاء صبح امروز در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهرکرد فرماندار درجلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه تمامی اقدامات جهت تخریب و ساخت کتابخانه رودکی انجام گردیده گفت با پیگیری های صورت گرفته از محل اعتبارات تملک دارائی امسال مصوب شده جهت ساخت کتابخانه رودکی مبلغ بیست و دو میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال میباشد  که شهرداری ناحیه ۲ موظف شده ۱۰% از کل مبلغ صدور پروانه ساخت کتابخانه رودکی را تخفیف وظرف یک هفته جهت صدور پروانه ساخت کتابخانه رودکی بنام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و حق استفاده فقط بعنوان کتابخانه درج شود ضمنا” نماینده فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به مراجعه به شهرداری جهت انجام امور نقل و انتقال ساختمان یاد شده می باشد واز ظرفیت ماشین آلات شهرداری ناحیه۲ جهت تخریب و حمل نخاله ساختمانی این کتابخانه خیری استفاده گردد.
در ادامه ارژنگ از نبود دسترسی به کتابخانه در منظریه و برم پهنه ابراز ناخرسندی کرد و ادامه داد لزوم راه‌اندازی کتابخانه در منظریه و برم پهنه و جذب ساکنان این مناطق به سمت مطالعه و کتابخوانی حائز اهمیت می باشد و باید مکان یابی و اختصاص زمین جهت ساخت کتابخانه در برم پهنه توسط شهرداری به منظور بهبود دسترسی ساکنین، انجام گیرد.وی در خصوص ساخت  کتابخانه منظریه با توجه به  جانمایی زمین جهت این امر اظهار کرد که حداکثر ظرف یکماه آینده اقدامات لازم جهت مجوز ساخت  کتابخانه صورت پذیرد.