تخریب دال‌های بتنی در تبریز برای ترمیم کانال “ایلی‌سو”

جهت ترمیم و بهسازی کانال “ایلی‌سو” از میدان حکیم نظامی تا میدان ابوریحان (جاده سلامت) در خیابان آزادی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز تخریب دال‌های بتنی کانال را آغاز کرد. به گزارش شهریار، معاونت فنی و عمرانی منطقه، عملیات تخریب دال‌های بتنی کانال سرپوشیده هدایت کننده آب‌های سطحی “ایلی‌سو”،  در مسیر جاده سلامت خیابان […]

جهت ترمیم و بهسازی کانال “ایلی‌سو” از میدان حکیم نظامی تا میدان ابوریحان (جاده سلامت) در خیابان آزادی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز تخریب دال‌های بتنی کانال را آغاز کرد.

به گزارش شهریار، معاونت فنی و عمرانی منطقه، عملیات تخریب دال‌های بتنی کانال سرپوشیده هدایت کننده آب‌های سطحی “ایلی‌سو”،  در مسیر جاده سلامت خیابان آزادی را امروز از میدان ابوریحان آغاز کرد.

در این فاز از عملیات ترمیم و بهسازی کانال “ایلی‌سو”،  دال‌های بتنی طول ۱۵۰ متری مسیر جاده سلامت از میدان حکیم نظامی تا میدان ابوریحان، با دستگاه پیکور تخریب و نخاله‌های حاصل از تخریب جمع‌آوری و دیوارها و کف کانال نیز ترمیم و روی کانال نیز مجدداً با دال‌های بتنی مسلح دال‌گذاری خواهد شد.

مسیر جاده سلامت، مسیر ورزشی و پیاده‌روی شهروندان است که برای جلوگیری از وقوع خطرات و نشست‌های احتمالی، کانال در این مسیر مرمت و بهسازی می‌شود.