تخریب جداول آب‌روهای ۱۸ متری شرقی شهرک زعفرانیه تبریز

شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیات تخریب جداول ۱۸ متری شرقی اول آب‌روهای شهرک زعفرانیه را به اجرا درآورده است.

به گزارش شهریار، در تداوم عملیات ساماندهی آب‌روهای سطح حوزه در راستای جمع‌آوری و هدایت صحیح آب‌های سطحی، توسط این منطقه تخریب جداول مستهلک قسمتی از شهرک زعفرانیه در ۱۸ متری شرقی اول به اجرا درآمده است.

شهرداری منطقه ۲ هدف از این فعالیت را رفع فرسودگی و ساماندهی آب‌روها با انجام جدول‌گذاری مجدد اعلام کرده است.