تخریب آسفالت‌های فرسوده کوچه میدان قطب و احداث آب‌رو تبریز

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در ادامه عملیات نوسازی کوچه‌های سطح حوزه، کوچه میدان قطب در خیابان امام خمینی (ره) را سنگفرش می‌کند.

به گزارش شهریار، معاونت فنی و عمرانی منطقه، عملیات نوسازی کف و آب‌رو کوچه میدان قطب در خیابان امام خمینی (ره) را از هفته گذشته با تخریب آسفالت فرسوده و کهنه کوچه آغاز کرده است و در حال حاضر نیز آب‌رویی از وسط کوچه برای هدایت آب‌های سطحی احداث می‌کند.
در این عملیات کوچه ۶ متری میدان قطب به طول ۱۵۰ متر بعد از زیرسازی‌های لازم و اتمام عملیات احداث آب‌رو دوبل باریک، با کفپوش‌های بتنی مسلح ترافیکی کفسازی خواهد شد.