تجلیل از کارگر و باغبان نمونه فضای سبز سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز

از کارگر نمونه و وظیفه‌شناس فضای سبز سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز تجلیل بعمل آمد.

به گزارش شهریار، اسماعیل شاهی معاون اداری و مالی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در این مراسم از زحمات قشر کارگر قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از زحمات پایانه مسافربری بر دوش کارگران و پرسنل خدماتی و اجرایی است.
وی تصریح کرد: جامعه کارگری همواره مورد توجه مدیران سازمان بوده است و امروزه با دستان پرتوان کارگران هر روز خدمات این مجموعه تجلی بیشتری پیدا می کند؛ چرا که شکوه آبادانی و سازندگی پایانه مسافربری با دستان زحمتکش این قشر محقق می‌شود.
در این مراسم از امید محمدی کارگر زحمتکش فضای سبز پایانه مسافربری با اهدای لوح سپاس تقدیر و تشکر بعمل آمد.