رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج:

تثبیت و اجرای طرح در انتظار کمیسیون ماده ۵ است.

علیرضا رحیمی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای معماری مناطق با هدف ایجاد سامانه ملی و کنترل بیشتر ساخت و ساز در شهر، اظهار داشت: موضوع تک نقشه ای در سال ۹۸ پس از تصویب شورای شهر با مصوب کمیسیون ماده ۵ به مدت یک سال اجراِیی شد و لیکن ادامه آن نیاز به کمیسیون […]

علیرضا رحیمی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای معماری مناطق با هدف ایجاد سامانه ملی و کنترل بیشتر ساخت و ساز در شهر، اظهار داشت: موضوع تک نقشه ای در سال ۹۸ پس از تصویب شورای شهر با مصوب کمیسیون ماده ۵ به مدت یک سال اجراِیی شد و لیکن ادامه آن نیاز به کمیسیون ماده ۵ داشت که متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور با حضور استاندار و نظر موافق ایشان در تشکیل  شورای معماری در مناطق دهگانه با ریاست مدیر منطقه و دبیری معاون شهرسازی تعریف شد ، قریب به یک سال است که باید در کمیسیون ماده۵ مطرح گردد.

دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج در ادامه به عدم اهتمام اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: اداره کل راه و شهرسازی مانع در تصویب اجرای این طرح شده و این عدم تمایل طوری شد که همچنان روند ساخت و ساز مثل روال گذشته دو نقشه ای است درحالی که  وظیفه نظارتی اداره کل در این زمینه پابرجاست.

رحیمی افزود: موضوع مجددا به معاون فنی و عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی منعکس شده  و همچنان منتظر کمیسیون ماده ۵ هستیم.