تاکید شهردار تبریز بر اهمیت گسترش مجموعه تفریحی، گردشگری ائل‌گلی

شهردار تبریز بر اهمیت حفظ و گسترش مناسب مجموعه تفریحی، گردشگری ائل گلی تاکید کرد.

به گزارش شهریار، بیست و سومین جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری با موضوع تعیین تکلیف ادامه فعالیت لونا پارک ائل گلی تبریز در محدوده گردشگری، تفریحی ائل گلی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور کلیه اعضای هیئت عالی سرمایه گذاری در دفتر شهردار تبریز برگزار شد، وضعیت ادامه فعالیت مجموعه تفریحی لونا پارک بررسی و نسبت به جابجایی و لزوم مکان یابی مناسب تاکید شد.
یعقوب هوشیار شهردار تبریز در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت حفظ و گسترش مناسب این مجموعه تفریحی گردشگری بر توجه ویژه بر توسعه این مجموعه تاکید کرد.
جلسات هیئت عالی سرمایه گذاری به دستور شهردار تبریز و هماهنگی سازمان سرمایه گذاری به صورت هفتگی و منظم برگزار می شود.