بی توجهی به قانون ساخت‌مسکن در بافت ناکارآمد شهری

نائب رئیس مجمع کمیسیون‌ شهرسازی‌ و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور گفت: به‌رغم پیگیری‌ها برای اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون جهش تولیدمسکن که مربوط به ساخت مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری است، تاکنون برای اجرای این قانون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

به گزارش شهریار، فریدون بابایی اقدم در سومین اجلاس مجمع کمیسیونهای شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی‌ کلانشهرها و مراکز استانهای کشور در شهر ساری در خصوص توجه به مسکن سازی در بافت‌ های ناکارآمد شهری اظهار کرد: به‌رغم برگزاری جلسات مستمر در وزارت‌راه و شهرسازی و پیگیری‌های لازم برای اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن که مربوط به ساخت‌مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری است، تاکنون برای اجرای این قانون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی گفت: تهیه طرح تفصیلی برای بافت‌های تاریخی از طرف میراث‌فرهنگی غیر قانونی بوده و کلیه طرح‌های تفصیلی باید از طرف راه و شهرسازی صورت گرفته و بر اساس بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهرها به تایید و تصویب شورای اسلامی شهر برسد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: تشکیل مجمع‌های استانی این کمیسیون برای ایجاد شبکه مشترک و پیگیری مشکلات مطرح شده در حوزه شهرسازی اقدامی مثبت است که با پیگیری‌های مستمر می توان به حل برخی از مشکلات موجود امیدوار بود.