عضو شورای اسلامی شهر چلگرد:

به منظور رعایت عدالت و انصاف توجه جدی به شهرستان کوهرنگ ضروری است.

غیبی با اشاره به اهمیت رفع اختلافات بین شوراهای اسلامی و پیشبرد اهداف با وحدت نظر تصریح کرد: مقابله با آداب و رسوم و فرهنگ‌های نادرست از جمله تیراندازی، خواننده‌های مراسمات و ... و همچنین ارجاع پرونده‌های قضایی شهرداری به شورای اسلامی شهر از ضروریات است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، رحم خدا غیبی، شورای اسلامی شهر چلگرد در جلسه کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان کوهرنگ با اشاره به لزوم پیگیری مسئولین جهت اختصاص اعتبار بیشتر به شهرستان های محروم خاطر نشان کرد: به منظور رعایت عدالت و انصاف توجه جدی به شهرستان کوهرنگ ضروری است.

وی در کارگاه آموزشی از مدرسین سوالاتی را مطرح و افزود: آیا سازمان بازرسی به آرای کمیسیون ماده ۷۷ می تواند ورود نماید؟ نحوه اعمال آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و قدرالسهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جرایم پلیس راهور چه میزانی است؟ نحوه بررسی پرونده‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر و روستا به چه صورتی است؟ نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار به چه صورتی است؟

غیبی با اشاره به اهمیت رفع اختلافات بین شوراهای اسلامی و پیشبرد اهداف با وحدت نظر تصریح کرد: مقابله با آداب و رسوم و فرهنگ های نادرست از جمله تیراندازی، خواننده‌های مراسمات و … و همچنین ارجاع پرونده‌های قضایی شهرداری به شورای اسلامی شهر از ضروریات است.