بهسازی و تعویض جداول ورودی وادی رحمت تبریز

عملیات بهسازی و تعویض جداول ورودی وادی رحمت رو به اتمام است.

به گزارش شهریار، توسط شهرداری منطقه ۲ در تداوم ساماندهی جداول و آب‌روها و در راستای جمع‌آوری صحیح آب‌های شهری، عملیات بهسازی و تعویض جداول ورودی وادی رحمت اجرا شده و به زودی به اتمام می‌رسد.