بهسازی روشنایی پارک‌های سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز

شهرداری منطقه ۲ تبریز به منظور بهسازی و اصلاح روشنائی پارک‌های سطح حوزه، اقدام به مرمت چراغ‌های روشنایی فضاهای سبز این منطقه کرده است.

به گزارش شهریار، به منظور بهسازی و اصلاح روشنائی فضاهای سبز شهری، مرمت و تعمیر کابل‌های معیوب پایه چراغ‌ها و تعویض لامپ‌های روشنائی تمامی پارک‌های سطح حوزه منطقه، در حال انجام است.
این عملیات به منظور استفاده مناسب شهروندان از فضای بوستان‌ها و فضاهای سبز تحت پوشش منطقه انجام شده و همچنان ادامه دارد.