شروع به کار بهروب در تبریز

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریزاز شروع به کار سامانه جمع آوری پسماند های خشک (بهروب) در تبریز خبر داد. حبیبه هراتی در آئین رونمایی از بهروب در تبریز با اشاره به اهمیت جمع آوری پسماندهای خشک در کاهش تولید زباله و ایجاد چرخه اقتصادی پسماند در کلان شهرها گفت: با اقدامات زیر ساختی […]

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریزاز شروع به کار سامانه جمع آوری پسماند های خشک (بهروب) در تبریز خبر داد.

حبیبه هراتی در آئین رونمایی از بهروب در تبریز با اشاره به اهمیت جمع آوری پسماندهای خشک در کاهش تولید زباله و ایجاد چرخه اقتصادی پسماند در کلان شهرها گفت: با اقدامات زیر ساختی که از مدتها قبل در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریزدر حال انجام است، سامانه هوشمند بهروب در سطح کلان شهر تبریز اجرایی شد.
به گزارش شهرداران و  امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند : هراتی گفت  با استفاده از این سامانه قدمهای بزرگی در زمینه حفظ محیط زیست و شادابی شهر برداشته می شود و شهروندان می توانند با نصب اپلیکیشن بهروب بر روی گوشیهای خود به روش تفکیک از مبدا کمک کنند.
وی خاطر نشان کرد:  اپلیکیشن‌ بهروب  قابلیت نصب بر روی انواع گوشی ها را دارد و تحت نظارت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز فعالیت خواهد کرد و شهروندان می توانند در منزل زباله های خشک و تر را از هم جدا کرده  و با ثبت درخواست در اپلیکیشن آنها را به مامور بهروب تحویل و به ازای آن پول و امتیاز دریافت کنند.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریزتصریح کرد: انتظار داریم با رونمایی  واجرایی شدن این سامانه در تبریز شاهد تحولی قابل توجه در حفظ محیط زیست همچنین درآمد زایی برای خانواده ها بوده و در اقتصاد خانواده نقش مثبتی ایفا کنیم.
وی تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح گام بزرگی در کمک به محیط زیست، کاهش،ترافیک همچنین درآمد زایی برای شهروندان در پی دارد.
یعقوب هوشیار شهردار تبریز در در آئین رونمایی از بهروب در تبریز با بیان اینکه شهرداری تبریز برنامه های گسترده ای در زمینه مدیریت پسماند دارد گفت: این برنامه ها جز با همراهی  شهروندان مقدور نیست و در این زمینه رسانه ها نقش مهمی در فرهنگ سازی دارند.
وی ادامه داد: طرح جمع آوری پسماند از درب منازل به شیوه هوشمند با بهره گیری از تجارب شهرهای بزرگ دیگر صورت میگیرد و یکی از مهمترین پیوند های این طرح همراه کردن منافع برای موسسه های خیریه است تا شهروندان بتوانند نیتهای خیر خود ره هم عملی کنند.
شهردار تبریز ازاجرای گام به گام حذف باکس‌های زباله در معابر بالای ۱۸ متر در تبریز خبر داد و افزود: باکس‌های زباله موجب زشت دیده شدن شهر و افزایش آلایندگی می‌شوند و با توجیه شهروندان می‌توان این طرح را اجرایی کرد.
حبیبه هراتی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت جمع آوری پسماندهای خشک در کاهش تولید زباله و  ایجاد چرخه اقتصادی پسماند در کلان شهرها گفت: با اقدامات زیر ساختی که از مدتها قبل در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریزدر حال انجام است، سامانه هوشمند بهروب در سطح کلان شهر تبریز اجرایی شد.
وی ادامه داد: با استفاده از این سامانه قدمهای بزرگی در زمینه حفظ محیط زیست و شادابی شهر برداشته می شود و شهروندان می توانند با نصب اپلیکیشن بهروب بر روی گوشیهای خود به روش تفکیک از مبدا کمک کنند.
وی خاطر نشان کرد:  اپلیکیشن‌ بهروب  قابلیت نصب بر روی انواع گوشی ها را دارد و تحت نظارت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز فعالیت خواهد کرد و شهروندان می توانند در منزل زباله های خشک و تر را از هم جدا کرده  و با ثبت درخواست در اپلیکیشن آنها را به مامور بهروب تحویل و به ازای آن پول و امتیاز دریافت کنند.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریزتصریح کرد: انتظار داریم با رونمایی  واجرایی شدن این سامانه در تبریز شاهد تحولی قابل توجه در حفظ محیط زیست همچنین درآمد زایی برای خانواده ها بوده و در اقتصاد خانواده نقش مثبتی ایفا کنیم.
وی تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح گام بزرگی در کمک به محیط زیست، کاهش،ترافیک همچنین درآمد زایی برای شهروندان در پی دارد.