برگزاری هفتمین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۳

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز از برگزاری هفتمین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز با محوریت بررسی مصوبات دوره قبل در ۲۵ آبان در شهرداری منطقه ۳ خبر داد.

به گزارش شهریار، مهدی یوسفی در جلسه توجیهی و هماهنگی برگزاری هفتمین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۳ تبریز، اظهار کرد: هفتمین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز روز چهارشنبه ۲۵ آبان در شهرداری منطقه ۳ برگزار می‌شود.

یوسفی ادامه داد: در این قرار خدمت گزارش جامعی از عملکرد شهرداری منطقه ۳ در خصوص مصوبات دور اول قرار خدمت به همراه تشریح اقدامات عمرانی انجام یافته در پروژه‌ها، ارائه خواهد شد.

به گفته معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز بازدید از محلات سطح حوزه، دیدار چهره به چهره همکاران و پرسنل شاغل در منطقه با شهردار تبریز، حضور در منزل یکی از نخبگان علمی، ورزشی، قرآنی و فرهنگی به همراه شهردار تبریز برنامه‌های دیگر هفتمین قرار خدمت شهرداری تبریز در هفته آینده است.

اکبر پورخردمند شهردار منطقه ۳ تبریز نیز در این جلسه اظهار کرد: قرار خدمت یک فرصت ایده‌آل جهت بررسی و حل مشکلات منطقه بوده و حضور مدیران ارشد شهرداری و سایر ارگان‌ها و ادارات موجب هماهنگی بیشتر و تسریع روند پرونده‌های ارجاعی می‌شود.

پورخردمند با اشاره به اینکه اصلی‌ترین دغدغه ما نتیجه‌گیری مطلوب از دور دوم قرار خدمت شهرداری تبریز که در منطقه ۳ برگزار می‌شود، است، افزود: در دور دوم قرار خدمت بعد از ارائه گزارش اقدامات انجام یافته در خصوص مصوبات قرار اول خدمت، به منظور نتیجه‌بخشی بهتر، ارائه راهکار خواهد شد.