برگزاری نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد

نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست دکتر عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور مدیران مربوطه در محل سالن حمیدیا استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، نشست کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک با ۲۵ دستور کار تشکیل و به بررسی رسید.
در این نشست برای استقرار و بهره برداری برخی از واحد های تولیدی و صنعتی استان تصمیم گیری صورت گرفت.
لازم به ذکر است برخی از واحد های مذکور به دلیل اهمیت موضوع مقرر شد بازدید میدانی اعضای کارگروه صورت بگیرد و در نشست های بعدی تصمیم گیری شود.