برگزاری نشست سیاسی تبیینی و بصیرتی با موضوع حوادث اخیر کشور

همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نشست سیاسی تبیینی و بصیرتی با موضوع حوادث اخیر کشور برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان، نشست سیاسی تبیینی با موضوع حوادث اخیر کشور همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و یوم الله ۱۳ آبان با سخنرانی دکتر جوانی، تحلیلگر برجسته کشوری و با حضور شهردار، معاونین، مدیران شهری و جمعی از کارکنان شهرداری سمنان پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱در محل سالن شهید بابایی شهرداری برگزار شد.در این نشست دکتر جوانی در راستای جهاد تببین به تشریح اتفاقات اخیر کشور از زوایای مختلف سیاسی و جنگ رسانه ای و نقش دشمنان داخلی و خارجی و توطئه گران در ایجاد آشوب و اغتشاش علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

شایان ذکر است، این نشست سیاسی تبیینی و بصیرتی به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان برگزار شد.