برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی کودک

امور فرهنگی شهرداری منطقه۴ تبریز با همکاری کانون فرهنگی و تربیتی نصر آموزش و پرورش ناحیه ۲، به مناسبت روز جهانی کودک، مسابقه نقاشی برگزار کرد.

به گزارش شهریار، به مناسبت روز جهانی کودک، امور فرهنگی شهرداری منطقه۴ تبریز با همکاری کانون فرهنگی و تربیتی نصر آموزش و پرورش ناحیه ۲، مسابقه نقاشی برگزار کرد.

در ادامه این برنامه به نفرات برتر این مسابقه جوایز اهدا شد.