برگزاری طرح شمیم خدمت در خرم آباد

همزمان با هفته دولت و روز کارمند،طرح شمیم خدمت در مصلی الغدیر برگزار شد امروز جمعه چهارم شهریور ماه همزمان با سومین روز از هفته دولت و روز کارمند شهردار خرم آباد بهمراه معاونین با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم در مصلی الغدیر بصورت مستقیم و چهره به چهره از نزدیک مسائل و مشکلات مطرح […]

همزمان با هفته دولت و روز کارمند،طرح شمیم خدمت در مصلی الغدیر برگزار شد

امروز جمعه چهارم شهریور ماه همزمان با سومین روز از هفته دولت و روز کارمند شهردار خرم آباد بهمراه معاونین با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم در مصلی الغدیر بصورت مستقیم و چهره به چهره از نزدیک مسائل و مشکلات مطرح شده توسط شهروندان را رسیدگی،و پیگیر پاسخگوی مطالبات مطرح شده آنان گردیدند.               ارتباطات و اموربین الملل شهرداری خرم آباد