برگزاری سومین دور قرار خدمت با همراهی خبرنگاران

شهردار تبریز با تاکید بر اهمیت جلسات قرار خدمت در احصای مشکلات شهروندان، گفت: سومین دور قرار خدمت با همراهی خبرنگاران برگزار می‌شود.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در خصوص رویکرد سومین دور از قرار خدمت شهرداری تبریز که از آذر سال‌جاری شروع می شود، اظهار کرد: فلسفه ایجاد قرار خدمت بازدیدهای دوره‌ای از پروژه‌ها، دیدار با اقشار مختلف ساکن در مناطق تبریز و فاصله گرفتن از پشت میز نشینی است.

وی ادامه داد: سومین دور از قرار خدمت در سطح مناطق دهگانه تبریز در جهت تسریع حل مشکلات با حضور و همراهی خبرنگاران برگزار می‌شود.

شهردار تبریز عنوان کرد: بر این اساس در هر یک از قرارهای خدمت دور سوم، هر رسانه با انتخاب یک منطقه از مناطق دهگانه، چند روز قبل از برگزاری قرار خدمت نسبت به احصای مشکلات منطقه و ارائه گزارش و نظر اقدام می‌کند که این موارد در قالب کلیپی توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در جلسه روز قرار خدمت پخش و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: هدف از حضور اصحاب رسانه در برنامه های دور سوم قرار خدمت، توجه به موارد و نکاتی است که احتمال دارد از نظر مدیریت شهری پنهان مانده و یا در دورهای قبلی برطرف نشده است.

هوشیار ضمن قدردانی از همراهی و تعامل اصحاب رسانه با مدیریت شهری، گفت: این همراهی موجب شده تا رضایتمندی شهروندان از خادمان خود در شهرداری تبریز افزایش یابد.