برگزاری دهمین نشست سرمایه گذاری استان یزد

دهمین نشست سرمایه گذاری استان به ریاست دکتر سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور مدیران این حوزه در محل سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، بررسی فرصت های سرمایه گذاری پروژه های ساختمانی اداره کل راه و شهرسازی استان ، بررسی مباحث راه اندازی اولین نمایشگاه تخصصی سرمایه گذاری و اقتصاد بین الملل استان از مهم ترین دستور کار های این نشست بود .