برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

سلیمانی دشتکی خاطر نشان کرد: طبق بند 8 و 9 ماده 87 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی استان می باشد که بر همین اساس موسسه حسابرسی صدر انتخاب و بمنظور ارائه راهکار عملیاتی جهت بهبود عملکرد مالی سازمان و ارائه گزارش حسابرسی سال 1400معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، جلسه هم اندیشی و بررسی چگونگی روند کار موسسه حسابرسی صدر بمنظور تهیه گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ سازمان همیاری شهرداری‌های استان با حضور نماینده موسسه حسابرسی،سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های استان و  اعضای شورای اسلامی استان در محل سازمان فوق برگزار شد.

سیاوش سلیمانی دشتکی رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: طبق بند ۸ و ۹ ماده ۸۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران  نظارت بر حساب  درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی استان می باشد که بر همین اساس موسسه حسابرسی صدر انتخاب و بمنظور ارائه راهکار عملیاتی جهت بهبود عملکرد مالی سازمان و ارائه گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰معرفی شد.

وی افزود: تامین اعتبار جهت صدور کارت عضویت اعضای شوراهای اسلامی از محل اعتبارات سازمان همیاری شهرداری های استان طبق بخشنامه ابلاغی اخیر از سوی وزارت کشور از ضروریات است تا روند صدور کارت ها تسریع بخشیده شود.

در این جلسه به شرکت حسابرسی صدر اعلام شد که با همکاری واحد مالی سازمان همیاری شهرداری های استان گزارش حسابرسی سازمان در سال ۱۴۰۰ را تا پایان مهر ماه به شورای اسلامی استان تحویل نماید.