برگزاری جلسه هماهنگی فعالیت های سازمانهای اجتماع محور محلی (سام)

جلسه هماهنگی فعالیت های سازمانهای اجتماع محور محلی (سام) روز چهارشنبه 4 آبان ماه با حضور شایان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران، علمشاهی بخشدار مرکزی تهران، علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدی رئیس اداره اجتماعی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران، ابوئی مشاور ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت های سازمان های مردم نهاد شهر تهران در محل دفتر معاونت سیاسی اجتماعی تشکیل شد.

به گرزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، در ابتدای جلسه گزارشی از شکل گیری ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد شهرداری توسط ابوئی مشاور ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت های سازمان های مردم نهاد شهر تهران ارائه گردید.
سپس محمدی رئیس اداره اجتماعی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران توضیحاتی در خصوص جایگاه قانونی این تشکل های محلی بیان نمود.
در ادامه علمشاهی بخشدار مرکزی تهران به موضوع صدور مجوز این تشکل ها و مشکلات آن در بخشداری مرکزی تهران اشاره نمود و علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز هدف از تشکیل این ستاد را در شهرداری تهران برای حاضرین تشریح نمود.
در پایان جلسه بعد از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاء ، شایان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران پس از جمع بندی مطالب مقرر نمود جلسات کارشناسی جهت بررسی ابعاد بیشتر موضوع تشکیل گردد.