برگزاری‌نشست کارگروه آرد و نان استان یزد

نشست کارگروه آرد و نان استان به ریاست دکتر عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با حضور مدیران مربوطه استان در محل سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، گزارش نظارت بر نانوایی های استان ، بررسی مسائل تعطیلی های غیرمجاز نانوایی ها و بررسی مشکلات نانوایی ها در خصوص افزایش هزینه های نانوایی ها از جمله دستور کارهای این نشست بود.