بررسی موضوعات مربوط به پروژه مهر و ماه قزوین

جلسه بررسی موضوعات مربوط به پروژه مهر و ماه در سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین؛ شمسینی گفت: تغییر قوانین شهری مبنی بر تأمین پارکینگ های مورد نیاز از یک طرف و محدودیت فضای پارک و افزایش روزافزون تعداد خودروها از طرف دیگر باعث شده است تا راهکاری نظیر تأسیس پارکینگ های طبقاتی پا به میان بگذارند. از آنجایی که جلسات متعددی در خصوص پارکینگ مهر و ماه برگزارشده،باید در اسرع وقت مباحث مربوط به پروژه پارکینگ مهر و ماه جمع بندی و حل و فصل شود.

وی در ادامه افزود: باید بحث تخلفات و پرداخت مبلغ آن پس از تایید شهردار به شورا ارائه شود تا مجوز لازم را دریافت نماییم ، همچنین مقرر شد شرکت عمران و مسکن سازندگی کلیه گزارشات و تعهدات ناظر و نیز نامه استحکام بنا را از سازمان نظام مهندسی دریافت و به شهرداری قزوین ارائه دهد. متعاقب آن موضوعات مرتبط به ایمنی و استاندارد آسانسورها و موضوعات آتش نشانی نیز رسیدگی و تاییدیه آن ها اخذ شود.