بررسی مشکلات شهروندان با حضور شهردار منطقه ۲ تبریز

با حضور شهردار منطقه ۲ تبریز مشکلات تعدادی از شهروندان در ملاقات مردمی این هفته، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شهریار، با حضور موسی علی پور شهردار، معاونان و مدیران این منطقه، تعدادی از پرونده‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف این شهرداری در ملاقات مردمی، با توضیحات شهروندان و اعلام نظر شهردار منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این ملاقات، شهردار منطقه ضمن شنود توضیحات مراجعان، برای رفع سریع مشکلات شهروندان دستورات لازم را به معاونان و مدیران حوزه‌های مختلف صادر کرد.