بررسی درخواست های تامین آب متقاضیان واحد های صنعتی، معدنی و کشاورزی در هرمزگان

نشست کارگروه اقدام استان به ریاست دکتر عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با حضور مدیران مربوطه در محل سالن حمیدیا استانداری برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، نشست کارگروه اقدام استان  به ریاست دکتر عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با دستور کار  بررسی درخواست های تامین آب متقاضیان صنعتی، معدنی و کشاورزی برگزار شد.