مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان:

برای وصول مطالبات شهرداری که متعلق به مردم شهر اهواز است در کنار مجموعه شورا و شهرداری هستیم

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ضمن اشاره به نگاه مثبت شورای ششم و شهردار اهواز به مقوله درآمدهای پایدار گفت: همه ما شهروند یک شهر هستیم و مجموعه اداره امور اقتصادی و دارایی نیز با هدف ترویج تسریع در خدمت به مردم اهواز در کنار دستگاه شهرداری و شورای شهر ایستاده و برای تقویت درآمدهای پایدار و وصول مطالبات شهرداری که در واقع متعلق به مردم شهر اهواز است همکاری خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اهواز، روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه، اعضای شورای شهر در نشستی مشترک به همراه معاون مالی اقتصادی شهرداری اهواز با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان دیدار و گفتگو داشتند.

در این نشست امید احمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خورستان ضمن اشاره به نگاه مثبت شورای ششم و شهردار فعلی به مقوله درآمدهای پایدار از هماهنگی و تلاش یکپارچه این دو مجموعه برای وصول مطالبات شهرداری تجلیل کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان افزود: همه ما شهروند یک شهر هستیم و مجموعه اداره امور اقتصادی و دارایی نیز با هدف ترویج تسریع در خدمت به مردم اهواز در کنار دستگاه شهرداری و شورای شهر است.

احمدی به تدوین اطلس سرمایه گذاری استان خوزستان اشاره کرد و گفت: این مجموعه برای اولین بار در استان در حال احصا و اجرا است که در این مجموعه، شهرداری اهواز نیز به عنوان یکی از دستگاه های دارای شرایط ایجاد فرصت سرمایه گذاری معرفی شده و دز این خصوص برای شهردار اهواز نیز حکم صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم اهواز به عنوان شاهراه اصلی استان خوزستان ابتدا باید به توسعه و جایگاه خود برسد تا آنگاه به تبع آن شهرهای اطراف نیز در مسیر توسعه قرار بگیرند.

سیاوش محمودی رییس شورای اسلامی شهر اهواز نیز در این نشست ضمن تجلیل از همکاری امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص همکاری در وصول مطالبات معوقه شهرداری در سالیان گذشته افزود: با توجه به کمبودها و عقب افتادگی های شدید در اهواز نیاز است تا سهم اهواز از ۳۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به طور دقیق مشخص و پیگیری و مطالبه شود.

محمودی تصریح کرد: از مبلغی که تا کنون تحت عنوان عوارض آلایندگی برای شهرداری اهواز وصول شده، صد در صد مقدار آن توسط شهردار برای مصارف عمرانی برنامه زیری شده است.

وی همکاری همه جانبه امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص وصول مطالبات دستگاه ها را کم سابقه خواند و در این میان آینده شهرداری و شهر اهواز را نیز روشن تلقی کرد.